Numero speciale I/2009 / Special issue I/2009 AIDS, povertà e democrazia in Africa / AIDS, Poverty and Democracy in Africa / UKIMWI, umaskini na demokrasia katika Afrika

Presentazione
Presentation
Utangulizi
Arrigo Pallotti

L’AIDS in Africa: tendenze e prospettive
AIDS IN AFRICA: Trends and perspectives
UKIMWI katika Afrika: Mielekeo na matazamio
Giovanni Guaraldi

La povertà in Africa: la parabola del televisore rotto
Poverty in Africa: The Parable of the Broken Television
Umaskini huko Afrika: mfano wa luninga iliyoharibika
Sarah Bracking

L’“impatto” democratico dei donatori internazionali nella lotta all’HIV/AIDS in Africa Sub-Sahariana
The Democratic ‘Footprint’ of International HIV/AIDS Donors in Sub-Saharan Africa
Athari ya sera dhidi ya UKIMWI za wahisani wa kimataifa juu ya demokrasia katika nchi za Afrika Kusini mwa Sahara
Roy Love

Questioni di genere, AIDS e migrazioni in Africa australe
Gender, AIDS and Migration in Southern Africa
Ujinsia, uhamaji na UKIMWI huko Kusini mwa Afrika
Bridget O’Laughlin

AIDS, povertà e democrazia rappresentativa in Tanzania
AIDS, poverty and representative democracy in Tanzania
UKIMWI, umaskini na demokrasia ya uwakilishi Tanzania
Ernest T. Mallya

HIV/AIDS e livelihood: il caso del Malawi
HIV/AIDS and Livelihoods: The Case of Malawi
VVU/UKIMWI na njia za kuendeshea maisha: hali ilivyo huko Malawi
Winford H. Masanjala

Oltre povertà e AIDS in Sudafrica
Beyond poverty and AIDS in South Africa
Mbali na umaskini na UKIMWI huko Afrika Kusini
Hein Marais

Il circolo vizioso dell’Aids
Aids and its Catch-22 Dynamics
UKIMWI na mienendo yake ya mkwamo
Antonio Maturo